- - - - - -
péntek, 24 május 2024

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése 2023. szeptember 1. napjától a következőket írja elő:

Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá hét órától tizennyolc óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről azzal, hogy tizenhat óra után a tanulók felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak láthatják el.

 

Általános iskolánkban a nyitva tartás rendje a fenti törvény értelmében: 7.00-18.00 óra.